,با ما تماس بگیرید

88724026

بازدید: 6071

موسسین شرکت:

 آقاي مهندس بهروز منصور (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

كارشناس عمران – عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران با كسب رتبه اول در سال 1370 ، كارشناس ارشد با گرايش سازه از دانشكده فني دانشگاه تهران با كسب رتبه اول در سال  1373 و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي عمران با رتبه پايه يك محاسبات ، نظارت و اجرا

 

آقای دكتر رسول ميرقادری (رئیس هيئت مديره)

کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شريف 1355، کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه  پردو 1359، دکترا از دانشگاه پردو 1362و دارای پروانه اشتغال پايه 1محاسبات و نظارت و اجرا

 

 آقاي مهندس كورش اسدزاده (عضو هيئت مديره)

كارشناس عمران – عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران با كسب رتبه دوم در سال 1370 ، كارشناس ارشد با گرايش سازه از دانشكده فني دانشگاه تهران با كسب رتبه دوم در سال  1373و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي عمران با رتبه پايه يك محاسبات ، نظارت و اجرا


سوابق مدیران

آقاي مهندس  بهروز منصور           مدير عامل و عضو هيئت مديره 

كارشناس ارشد عمران سازه با  22سال سابقه مرتبط           

 

آقای دکتر رسول میرقادری          رئیس هیئت مدیره 

دکتری سازه با 27 سال سابقه مرتبط

 

آقاي مهندس کورش اسدزاده         نائب رئیس هیئت مدیره

كارشناس ارشد عمران سازه با  22سال سابقه مرتبط 

 

آقاي مهندس محمد چمني            عضو هیئت مدیره

كارشناس متالوژي ـ مهندس بین المللی جوش با  بیش از 17 سال سابقه مرتبط

 

آقاي مهندس حسن معصومي        مدير کارخانه

كارشناس متالوژي با  8سال سابقه مرتبط     

 

آقاي مهندس  مهران کوشکباغی    مدیر پروژه نصب

كارشناس عمران  با  6 سال سابقه مرتبط